John Mountford është drejtor ndërkombëtar i Asociacionit të Kolegjeve (AOC). Në këtë video të shkurtër John shpjegon se si AOC-ja punon me shkollat dhe kolegjet, si sigurohen ata që shkathtësitë themelore të cilat janë duke u mësuar u përshtaten nevojave të punëdhënësve, dhe si çon kjo në përfundimin ku studentët largohen nga shkolla me përvojën dhe shkathtësitë relevante e të dobishme për botën e punës. John gjithashtu diskuton për disa nga përparësitë e sistemit aktual të shkathtësive në MB.