John Parkes është aktualisht udhëheqësi i Commercial for Semta, dhe anëtar i Federatës së Shkathtësive të MB-së. 

Në këtë video John na udhëzon nëpër disa nga qasjet e MB-së ndaj angazhimit të punëdhënësit në shkathtësi, fortësinë e sistemit të MB-së për shkathtësi dhe gjithashtu shpjegon diçka më shumë se çka është Federata e Shkathtësive e MB-së dhe mënyrën se si kontribuojnë ata.