Këtë muaj, Vocational Education Exchange fokusohet në inovacionin në kurrikulë: nocioni i shtyrjes përpara, të bërit e ndryshimeve, përshtatjen ndaj teknologjisë dhe mbajtjen e nxënësve në interesim, të përfshirë dhe të inspiruar. Ne kemi raste studimore për qasjet inovative ndaj arsimit, udhëzimet për ridizajnimin e kurrikulës suaj, resurse falas dhe shumë më shumë.