Moira McKerracher është  zëvendësdrejtoreshë për Komisionin e MB për Aftësi për Punësim (UKCES). Në këtë video të shkurtër Moira shpjegon se çfarë bën UKCES dhe si punojnë ata për të zvogëluar zbrazëtirat në aftësi që ekzistojnë ndërmjet arsimit dhe punësimit.

Mund të lexoni më shumë për UKCES në artikullin e muajit të kaluar për ‘Zhvillimin e aftësimi për punësueshmëri’.