Angazhimi me punëdhënës është thelbësor në mbylljen e zbrazëtirave në shkathtësi që ekzistojnë në Arsimin Profesional. Në këtë edicion, ne dëgjojmë nga disa institucione lidhur me mënyrat e ndryshme në të cilat ata janë duke iu qasur kësaj sfide.