Deloitte u bë partner me Kolegjin Metropolitan të Belfastit ndër organizatat tjera siç është Departamenti për Punësim dhe Mësim. Ata kanë ofruar një video shumë të mirë ku flitet për përfshirjen e tyre në programin për Shkathtësi të Siguruara, një kurs që ka për qëllim t'u ofrojë studentëve shkathtësitë e nevojshme që t'u ndihmojë që të kalojnë nga arsimi drejt në punësim.