Ne dëshirojmë t'ju ndihmojmë që të kuptoni më mirë se si funksionon sistemi i arsimit profesional në MB. Këtë here, fokusi ynë është në Kolegjin Harrow të Londrës. 

Kolegji Harrow investon shumë në zhvillimin e studenteve të vet, si dhe të stafit të tyre. Mundësia për të ndarë këtë përvojë në nivel ndërkombëtar i ka mundësuar kolegjit Harrow që të ofrojë disa perspektiva emocionuese mbi sfidat me të cilat ballafaqohemi sot në arsimin profesional. 

Ne pyetëm Drejtorin, një student, dhe një nga Menaxherët e Plan-programit arsimor të kolegjit Harrow që të ndajnë pamjet e tyre mbi arsimin profesional. Ata filmuan këto intervista në mjedisin e tyre të përditshëm shkollor. Ju lutemi shikoni ato. 

Në këtë pjesë