Menaxheri i Plan-programit, Owen Price, kishte mundësinë të ofronte një perspektivë shumë të ndryshme lidhur me këto sfida, duke shpjeguar se si disa nga ndryshimet e fundit që Kolegjet e MB-së kanë përjetuar, kanë pasur një ndikim në rolin e tij. Owen-i pastaj vazhdon, duke elaboruar më tej mbi këto sfida, si dhe duke sugjeruar hapa të cilat mund të fillojmë të i ndërmarrim për të i luftuar ato.