I pari është Pat Carvalho, i cili fillon duke dhënë një përgjigje të rëndësishme mbi arsimin profesional dhe sektorin e aftësimeve: Cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballemi?

Në këtë video të dytë, Pat-i shfrytëzon konen për të shpjeguar disa nga zgjidhjet që Kolegji Harrow ka zbatuar për të tejkaluar këto sfida, duke e theksuar rëndësinë e partneriteteve dhe bashkëpunimit.