The Living Room of the Future

Këtë Nëntor, ne bashkuam një grup të rinjsh kreativ nga Ballkani Perëndimor për të marrë pjesë në hartimin e të ardhmes së transmetimit duke punuar me BBC, Databox dhe Fondacionin e Teknologjisë per Art dhe Kreativ (FACT). Si pjesë e programit të PlayUK, nga 2 deri në 4 Nëntor ne do të organizojmë workshop-in ‘The Living Room of the Future’, mbajtur në forumin e inovacionit rajonal ‘ Sarajevo Unlimited’, një platformë për të rinjtë dhe talented e reja, të organizuara nga qendra e biznesit dhe inovacionit ‘Networks INT’.

Tematika si e ardhmja e medias, tregimi i historike apo Object-Based Media (OBM) u prezantuan drejt audiencës, me fjalimin e Ian Forrester dhe BBC Blue Room.

Dy pjesëmarrës nga ky workshop do të kenë mundësinë të vazhdojnë punën e tyre me trainerë me eksperiencë nga Mbretëria e Bashkuar, ku do të kthejnë idetë e tyre në realitet. Dy fituesit do të shpallen më vonë.

18 pjesëmarës, të përfshirë në industrinë e produksionit të filmit dhe programimit, patën mundësinë për të parë me detaje risinë në teknologjinë e medias së të ardhmes.
Trainerët nga Mbretëria e Bashkuar ndajnë eksperiencën dhe njohuritë e tyre rreth të ardhmes së trasmetimit, privatësisë e të dhënave.
BBC Blue Room ishte një mundësi e mirë për vizitorët e Sarajevo Unlimited për të parë teknologjitë më të fundit për vëzhgim dhe krijimin e përmbajtjes.
Ian Forrester, producent nga BBC, mbajti një fjalim dhe shpjegoi informacion të detajuar rreth të ardhmes së trasmetitmit.
Ky program në Mbretërinë e Bashkuar (duke përfshirë Liverpool, Manchester dhe Nottingham) do t'i mundësojë 2 pjesëmarrësve të punojnë pranë 3 përfaqësuesve (BBC, FACT dhe Databox) në fushën e medias së të ardhmes.

Linke të jashtme