Qëllimi përfundimtar është që studentët të dalin nga shkollimi i tyre me kualifikime që janë të rëndësishme për një industri, dhe që është më e rëndësishme, me aftësitë që punëdhënësit i duan.