On January 16, 2020, in Tirana was held the third Coding Challenge with the micro: bit device. 20 teams from Albania competed, and the team from the school "Pashko Vasa" from Shkodra won the first place. The second place was won by the school "Edith Durham" from Tirana, while the third place was won by the school team "Liko Kostandini" from Fieri.

Nxënësit Eva Pjetri dhe Eduart Lufi, realizuan projektin fitues me emër ’’Safely living/Jetesë e sigurtë’’. Synimi i projektit të tyre ishte sensibilizimi i nxënësve dhe komunitetit për të qenë të sigurt në qytetin e tyre përmes parandalimit të rreziqeve në mjediset publike dhe jo publike. Duke fituar këtë sfidë, atyre iu dha mundësia të marrin pjesë në një garë rajonale që do të zhvillohet në kuadër e Samitit Dixhital për Ballkanin Perëndimor, në Prill të vitit 2020 në Tiranë.

Students Eva Pjetri and Eduart Lufi, created the winning project called "Safely living". The aim of their project was to raise awareness of students and the community to be safe in their city by preventing risks in public and non-public settings. By winning this challenge, they were given the opportunity to participate in a regional competition that will take place in the Digital Summit for the Western Balkans, in April 2020 in Tirana.

In this event deputy Minister of Education, Sports and Youth Mrs. Nina Guga, and Deputy Head of Mission in Albania Mr. Jason Ivory were present as well as representatives of the Regional Education Directorates.