About us
About us

Ne mbështesim paqen dhe prosperitetin duke ndërtuar lidhje, mirëkuptim dhe besim midis njerëzve në Mbretërinë e Bashkuar dhe vendeve në mbarë botën.

Ne kombinojmë në mënyrë unike ekspertizën e thellë që Mbretëria e Bashkuar ofron në art dhe kulturë, arsim dhe gjuhën angleze, me prezencën dhe marrëdhëniet tona globale në mbi 100 vende, me aksesin tonë të pashembullt me të rinjtë e influencuesit me idetë tona krijuese.

Ne punojmë drejtpërdrejt me individë për t'i ndihmuar ata të fitojnë aftësitë, besimin dhe lidhjet për të transformuar jetën e tyre për një botë më të mirë në partneritet me Mbretërinë e Bashkuar. Ne i mbështesim ata për të ndërtuar rrjete dhe për të eksploruar ide kreative, për të mësuar anglisht, për të marrë një arsim të cilësisë së lartë dhe për të fituar kualifikime të njohura ndërkombëtarisht.

Ne veprojmë në Shqipëri që nga viti 1994. Në Shqipëri, ne punojmë çdo vit me mijëra studentë, mësues, politikë-bërës, akademikë, kërkues, artistë dhe sipërmarrës.

Shpërndani në rrjetet sociale