About us
About us

Këshilli Britanik ndërton lidhje, mirëkuptim dhe besim midis njerëzve në MB dhe shtete të tjera përmes artit dhe kulturës, arsimit dhe gjuhës angleze.

Ne i ndihmojmë të rinjtë të fitojnë aftësitë, besimin dhe lidhjet që ata kërkojnë për të realizuar potencialin e tyre dhe për të marrë pjesë në komunitete të forta dhe gjithëpërfshirëse. Ne i mbështesim ata në mësimin e gjuhës angleze, në marrjen e një arsimi të cilësisë së lartë dhe kualifikimeve të njohura ndërkombëtarisht. Puna jonë në art dhe kulturë stimulon të shprehurit kreativ dhe shkëmbimin kulturor si dhe ushqen sipërmarjen kreative.

Ne veprojmë në Shqipëri që nga viti 1994. Në Shqipëri, ne punojmë çdo vit me mijëra studentë, mësues, politikë-bërës, akademikë, kërkues, artistë dhe sipërmarrës.

Shpërndani në rrjetet sociale