Gjuha angleze, shkathtësitë e komunikimit dhe zgjidhjet e vlerësimit për biznese, qeveri dhe institucione arsimore.

Fuqizimi i organizatave për të përmirësuar shkathtësitë e komunikimit për sukses

Ne kemi një përvojë të pakrahasueshme prej mbi 80 vitesh partneritet me korporata, qeveri dhe organizata arsimore në mbi 80 vende për të rritur shkathtësitë e komunikimit dhe në anglisht.

Ekspertizën dhe përvojën tonë ne e përdorim për të krijuar zgjidhje mësimore në internet të shkallëzueshme, përfshirëse, ndikuese për studentët dhe profesionistët në të gjitha rolet, industritë dhe fazat e karrierës. Kurset tona janë të disponueshme me një gamë çmimesh që u përshtaten buxheteve të ndryshme.

Ne garantojmë sukses dhe kujdesemi për dizajnin dhe implementimin e kursit të trajnimit duke mbështetur mësimin dhe zhvillimin, burimet njerëzore dhe menaxherët e biznesit nëpër procesin tonë me katër hapa.

Hapi 1 – Konsultimi: Ne identifikojmë boshllëqet në shkathtësi dhe objektivat mësimorë të organizatës suaj.

Hapi 2 – Dizajni: Ne ofrojmë zgjidhje të shkallëzueshme dhe të personalizuara në internet me përmbajtje të personalizuar dhe vlerësim të integruar.

Hapi 3 – Dorëzimi: Trajnuesit tanë me përvojë përfshihen me ekipet tuaja në internet dhe zhvillojnë shkathtësi relevante dhe të transferueshme për të garantuar progresin e punonjësve tuaj.

Hapi 4 – Vlerësimi: Ne monitorojmë dhe raportojmë progresin, raportojmë kthimin e investimit dhe ju ndihmojmë t’u komunikoni sukses grupeve të interesit.

Rezervoni konsultim falas

Krijoni program të personalizuar

Zgjidhjet tona të trajnimit për shkathtësi profesionale në komunikim dhe në anglisht

Bashkohuni me mbi 80 milionë kursantë në mbarë botën për të parë rezultate praktike dhe ndryshim në sjellje në vendin e punës. Programet tona në internet përfshijnë:

  • zhvillim të targetuar dhe relevant të shkathtësive në vendin e punës
  • mjete për monitorimin e ndikimit dhe kthimit të investimit të trajnimit.

Suita jonë e trajnimit në internet

Një zgjidhje gjithëpërfshirëse për zhvillimin e shkathtësive profesionale në komunikim dhe në anglisht. Panelet e kontrollit dhe përshtypja e targetuar ju ndihmojnë të raportoni ndikimin e trajnimit dhe kthimin e investimit. Kurset janë të përshtatura për të plotësuar nevojat tuaja nga:

  • Vetëstudimi: Mësim i udhëzuar i përshtatshëm, i shkallëzueshëm dhe i përballueshëm për të forcuar shkathtësitë në anglishten sociale ose në vendin e punës kur dhe ku u përshtatet nxënësve
  • Anglishtja në vendin e punës: Mësim i ndërthurur, i shkallëzueshëm dhe me efikasitet në kosto që kombinon vetëstudimin fleksibël me bashkëveprimin dhe përshtypjet në sesione të drejtuar nga trajnues
  • Anglishtja sociale: Programe përfshirëse, interaktive të drejtuara nga trajnues në anglishten sociale dhe në vendin e punës, me aktivitete dhe vlerësime mësimore premium në internet
  • Shkathtësitë profesionale në komunikim: Zhvillim i targetuar dhe me ndikim i shkathtësive në komunikim në të folur dhe me shkrim në vendin e punës
  • IELTS Coach: Përgatitje e fokusuar për provimin e IELTS për t’i ndihmuar kandidatët tuaj të marrin trajnimin për të ndihmuar ekipin dhe studentët tuaj të marrin rezultatin që nevojiten me ne, bashkë-krijuesit e testit të IELTS.
  • Vlerësimi: Provime, vlerësime dhe kredenciale të njohura globalisht, të cilat vendosin standardet për arritjen e etapave, monitorimin e progresit dhe theksimin e arritjeve. Ato do të jenë në gjendje të rekrutojnë talente, të arrijnë etapat e shkathtësive dhe të masin progresin, si dhe të mbështesin studentët për të fituar pranimin në institucione në mbarë botën.

Linke të jashtme

Shpërndani në rrjetet sociale