Why partner with us
Why partner with us

Të bërit partner me Ne mund të nënkuptojë çdo gjë prej sponsorimit të thjeshtë të një ngjarjeje deri në bashkëpunimin afatgjatë. Bashkimi i forcave me Këshillin Britanik u sjell partnerëve tanë beneficione të prekshme. 

Arsyet pse të bëheni partner me ne:

Akses ne audienca te reja

A ka ndonjë audiencë që Këshilli Britanik mund të ju ndihmojë të arrini?

Bëhuni partner me Këshillin Britanik dhe ne mund të ju ndihmojmë të angazhoheni me audiencën e synuar, siç janë studentët apo profesionistët e rinj. Kur ju të sponsoroni një ngjarje, ekspozitë apo program përmes Këshillit Britanik, ju do të përfitoni nga ekspertiza dhe infrastruktura jonë e plotë e marketingut online dhe offline.  

Akses ne rrjetin tone te eksperteve

Për më shumë se 75 vite, ne kemi krijuar lidhje ndërmjet MB-së dhe vendeve tjera. 

Kjo na mundëson të ndërtojmë marrëdhënie të mira me udhëheqës qeveritarë, politik bërës, këshilltarë të lartë dhe publikun e gjerë. 

Puna jonë mbulon arsimin, shoqërinë dhe artet dhe ne jemi në gjendje të ju lidhim me rrjetin global të ekspertizës në secilën prej këtyre fushave. 

Aktivitetet tona dhe ekspozimi shpesh tejkalojnë kufijtë shtetërorë, duke u mundësuar partnerëve tanë që të çojnë aktivitetet e tyre në nivel ndërkombëtar. 

Arrini synimet tuaja te Pergjegjesise Sociale te kompanise tuaj (CSR)

Ne mund të lidhim ekspertizën tonë në udhëheqjen e programeve me orientim social për të ju ndihmuar të arrini objektivat tuaja për Përgjegjësi Shoqërore të Korporatave (PShK). Nga zhvillimi dhe promovimi i programit për ndërtim të marrëdhënieve dhe arritjes së blerjes së aksioneve nga punëtorët, ne do të shërbejmë si partner i plotë në sigurimin që përpjekjet tuaja janë efikase. 

Një linjë e rëndësishme e partneriteteve të PShK-ve është angazhimi dhe motivimi i personelit në kompanitë tona partnere. 

Personeli i përfshirë në aktivitetet tona PShK shpesh raportojnë një ndjenjë të fortë të “kthimit të diçkaje” dhe të të qenit pjesë të një organizate të përgjegjshme nda shoqërisë. Me markën tonë të besueshme në gjithë globin, ne kemi mundësinë të promovojmë profilin tuaj të PShK-së si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar. 

Learn English with the world leader in English language training

Si organizate lider ne mesimdhenien e gjuhes angleze ne mund te ofrojme kurse te personalizuara te gjuehs angleze specifike per nevojat e biznesit per nevojat e organizates tuaj. Ne 110 vende te botes kliente te shumte zgjedhin Keshillin Britnaik per te mesuar gjuhen angleze dhe per te dhene provime te ndryshme.

Shtoini vlere Brand-it tuaj

Emri i Keshillit Britnaik eshe nje marke e besueshme ne te gjithe boten me nje histori 75 vjecare dhe perfaqeson arritjet me te mira te Mbreterise se Bashkuar. Pergjate gjithe ketyre 75 viteve ne kemi  ndihmuar njerez dhe organizata ne mbnare boten.

Vlerat tona jane vleresimi per njerezit, integriteti, reciprociteti, kreativiteti dhe profesionalizmi. Keto vlera qendrojne ne thelb te gjithckaje qe ne bejme.

Me shume informacion

Nese jeni te interesuar te bashkepunini me ne ju lutem na kontaktoni.

Shpërndani në rrjetet sociale