Suksesi i së nesërmes fillon sot

Mbi 2 milion njerëz kane dhënë provime me Këshillin Britanik vitin e kaluar. Ne ofrojmë gamë të gjerë të provimeve, nga testimet e anglishtes, kualifikime shkollore e deri ne kualifikime profesionale biznesi, në më shumë se 90 vende në mbarë botën. Ne lidhim njerëzit në mbarë botën per mundësi mësimi dhe ide kreative nga bota akademike dhe ajo e biznesit.

Në këtë seksion