Ne organizojme një shumëllojshmëri provimesh profesionale ndërkombëtare në emër të institucioneve edukuese në Mbretërinë e Bashkuar gjithashtu dhe në emër të universiteteve në Mbretërinë e Bashkuar:

  • Kualifikimet profesionale të tilla si kontabiliteti dhe ligjet 
  • Provime universitare, si Master dhe provime të tjera të arsimit të lartë, duke përfshirë edhe ato që lidhen me programet e mësimit në distancë.

Ne ofrojmë provime të formimit profesional që mund të organizohen në qendrat tona të provimit. Ne garantojmë standarde të larta të cilësisë në administrimin e provimeve, konfidencialitet dhe sigurisë për tezat e provimit dhe të rezultateve.

Në këtë seksion