Teach English
Teach English

Nëse je mësues i ri i gjuhën angleze ose mësues që kërkon të zhvillosh aftesitë dhe teknikat e mësimdhënies si dhe të zhvillosh karrieren tënde,  Këshilli Britanik mund t'ju jap mbështetje dhe mundësi për zhvillim profesional. 

Ne kemi një gamë gjerë të kurseve, të cilat janë të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe ndërkombëtarisht nga Këshilli Britanik

Shih më poshtë për më shumë informacion rreth asaj se si ne mbështesim mësuesit e gjuhës anglize në Shqipëri nëpermjet materialeve dhe burimeve te informacionit, forumeve online dhe rrjeteve mbështetëse për tu bërë mësues të gjuhës angleze më efektive.

Në këtë seksion