Synimi ynë është të ndërtojmë ura bashkëpunimi dhe mirëbesimi mes popujve në mbarë botën. Projektet tona në fushën e artit dhe arsimit ofrojnë më shumë mundësi për qindra milionë njerëz në mbarë botën.

Në këtë seksion