Adresa:

Rruga Sami Frasheri,

Ndërtesa Teknoprojekt,

Hyrja 2, Apt 3,

Tiranë, Shqipëri

Kërkesa të përgjithshme

Na dërgoni email ose na telefoni nga ora 10.00 deri në orën 14.00.

Nëse keni pyetje për proçesin e marrjes së një vize britanike, pashaporte apo leje pune, mund ta gjeni këtë informacion në faqen e internetit të Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar.

Me telefon

Na kontaktoni për provime