Learn English
Learn English image

Njerëzit në të gjithë botën mësojnë gjuhën angleze me Këshillin Britanik. Në Shqipëri, ne ofrojmë shumë materiale falas në internet për t’ju ndihmuar. Më poshtë gjeni më shumë informacion rreth materialeve tona falas për të mësuar anglisht.

Në këtë seksion