Çmime globale për mësimdhënie të gjuhës

A keni prodhuar gjatë dy viteve të fundit një produkt, publikim apo shërbim të mësimdhënies së gjuhës angleze, që është funksional dhe inovativ? Nëse ju keni qenë të përfshirë në krijimin e burimeve të reja në mbështetje të arsimit në gjuhën angleze, bëni dorëzimin tuaj te ELTons çmimet e inovaciont 2019.

Afati i fundit për aplikim: E premte 2 Nëntor 2018

Ne po kërkojmë burimet më të fundit  inovative për mësimnxënie dhe mësimdhënie të anglishtes, si konvencionale ashtu edhe digjitale, si dhe  nga një numër i madh kontekstesh në mbarë botën.

Kategoritë e çmimit:

  • Përsosmëri në inovacion të kursit
  • Inovacion në burimet e mësimdhënësve
  • Inovacion në burimet e nxënësve
  • Risi digjitale
  • Inovacion lokal në partneritet me Cambridge Assessment English

Rreth ELTons

Tani në vitin e shtatëmbëdhjetë, çmimet ELTons festojnë kurset më origjinale, botimet, projektet, aplikacionet dhe platformat, të cilat po gjejnë mënyra të reja për të ndihmuar nxënësit dhe mësimdhënësit e gjuhës angleze në mbarë botën të arrijnë qëllimet e tyre. Çmimet gjithashtu i njohin organizatat, ekipet dhe individët, qasjet origjinale të cilët ndihmojnë në formësimin e së ardhmes së mësimdhënies dhe mësimnxënies së gjuhës angleze.