Çmime globale për mësimdhënie të gjuhës

Tani në vitin e shtatëmbëdhjetë, çmimet ELTons festojnë kurset, botimet, projektet, aplikacionet dhe platformat më origjinale, të cilat gjejnë mënyra të reja për të ndihmuar nxënësit dhe mësuesit e anglishtes në mbarë botën të arrijnë qëllimet e tyre.

Çmimet gjithashtu i njohin organizatat, ekipet dhe individët, qasjet origjinale të të cilave ndihmojnë në formësimin e së ardhmes së mësimdhënies dhe mësimit të gjuhës angleze.

Aplikacionet tani janë të mbyllura. Të gjithë aplikantët do të njoftohen për progresin e tyre në raundin e dytë në dhjetor.