Çmimet globale për mësimdhënie të gjuhës angleze

Çmimet ELTons festojnë kurset më origjinale, publikimet, projektet, aplikacionet dhe platformat, të cilat po gjejnë mënyra të reja për të ndihmuar mësuesit dhe nxënësit e gjuhës angleze në të gjithë botën të arrijnë qëllimet e tyre.

Çmimet njohin gjithashtu organizatat, ekipet dhe individët, qasjet origjinale të të cilëve po ndihmojnë për të formuar të ardhmen e mësimdhënie dhe mësimnxënies të gjuhës angleze.

Aplikimet janë mbyllur tani. Ju lutemi vizitoni faqen tonë të internetit të Agjendës Angleze për më shumë informacione rreth procesit të përzgjedhjes.

KATEGORITË E ÇMIMEVE PËR APLIKIM

  1. Përsosmëri në inovacionin e kursit – Kurset të cilat përdorin një larmi të përmbajtjes, formate ose media, për t'i ndihmuar nxënësit të arrijnë nivele të shtrirjes së aftësive në gjuhën angleze.

  2. Inovacioni në burimet e mësuesve - Burimet që mbështesin profesionistët e mësimdhënies së gjuhës angleze, qoftë përmes trajnimit të mësuesve, edukimit, apo zhvillimit të vazhdueshëm profesional.

  3. Inovacioni në burimet për nxënësit - Shërbime, aktivitete, materiale ose punë duke përdorur mjete inovative për të përmirësuar fjalorin nxënësve të gjuhës angleze, gramatikë, rrjedhshmëri, aftësi produktive, ose aftësi jetësore gjuhësore për studim, jetë dhe/ose punë.

  4. Inovacioni digjital - Përdorimi i teknologjisë ose mediave digjitale - teknologji të avancuar, ose përdorim origjinal i teknologjisë ekzistuese - për të përfituar mësimnxënie të gjuhës angleze me cilësi të lartë.

  5. Risi lokale (në partneritet me Cambridge Assessment English) - Burime ose projekte inovative për të përmbushur nevoja specifike, lokale, brenda konteksteve lokale, kombëtare ose rajonale në të gjithë botën.