University exams
University exams

Nëse keni dëshirë të jepni çdo lloj provimi, dhe jo vetëm, të një universiteti, instituti apo kolegji të Mbretërisë së Bashkuar, të përfundoni studimet tuaja ose të thelloni më tej njohuritë tuaja, British Council në Shqipëri ofron mundësinë e përkryer që ju ta arrini këtë.

Si institucion zyrtar dhe i autorizuar në Shqipëri, British Council është një urë lidhëse në fushën e arsimit mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar.

Provimet e Pranimit

Provimet e pranimit vlerësojnë aftësitë specifike të kërkuara për t’u pranuar në kurset dhe programet e Arsimit të Lartë. Ne administrojmë provimet e Pranimit për kolegje dhe universitete të ndryshme.

Programet e mësimit në distancë

Ne administrojmë provime formimi për një gamë të gjerë universitetesh dhe kolegjesh britanike.

Universiteti i Londrës

Universiteti i Londrës është një nga institucionet akademike më të mira në botë, i njohur në nivel ndërkombëtar si qëndra e ekselencës. Ai është një federatë prej 20 Kolegjesh të nivelit botëror dhe një numër Institutesh të njohura. Mbi 55 fitues të çmimit Nobel dhe mbi 35 Kryetarë dhe ish-Kryetarë Shtetesh janë pjesë e stafit akademik dhe të të diplomuarve.

Diplomat e Universitetit të Londrës kanë qenë të aksesueshme për studentët në të gjithë botën nëpërmjet Programeve Ndërkombëtare që nga viti 1858. Sot, Universiteti i Londrës ka më shumë se 40,000 studentë në mbi 180 vende që studiojnë për 100 programe të ndryshme.

Universiteti i Open

Universiteti Open (OU) është universiteti i vetëm në Mbretërinë e Bashkuar kushtuar mësimit në distancë.

Universiteti Heriot-Watt

Me një reputacion ndërkombëtar për kërkime shkencore praktike, për arsim inovativ, sipërmarrës dhe bashkëkohor, Shkolla e Biznesit të Edinburgut Heriot-Watt është një nga institucionet kryesore të MB për programet arsimore të biznesit dhe industrisë.

Universitete të tjera në Mbretërinë e Bashkuar

Provimet e vjeshtës (zakonisht në periudhën Korrik – Shtator) për të gjitha universitetet britanike mund të jepen pranë Këshillit Britanik në Shqipëri. Ju lutemi të kontaktoni së pari universitetin tuaj për të marrë aprovimin e tyre dhe më pas mund të na dergoni formën përkatëse të aplikimit.

Gjithashtu ne ofrojme organizimin e sesioneve të tjera testimesh në emer të institucioneve britanike arsimore sipas nevojës dhe kërkesës së tyre. Për çdo informacion na kontaktoni

Sa kushtojnë testimet?

Testimet kanë një kosto administrimi e cila përfshin ambjentin ku organizohet testimi, shërbimin e një vëzhgimit, ruajtjen në kushte sigurie të tezës së testimit. Në këtë tarifë nuk përfshihen pagesat për provimet e universitetit dhe as kostoja e postimit për në universitet të materialeve të provimit pas përfundimit të testit. Ju lutemi të saktësoni me universitetin tuaj pagesën për rregjistrimin në test si dhe koston e dërgesës në varësi të shtetit ku duhet të dërgohen materialet pas përfundimit të testit.

Për koston e administrimit dhe pagesën e dërgesës apo postimit ju lutem na kontaktoni.  

Është e rëndësishme të informoheni tek institucioni ku jeni rregjistruar nëse kostoja e vëzhgimit është e përfshirë në tarifën e rregjistrimit për testimin.  Kjo pagesë nëse nuk është mbuluar nga institucioni arsimor do të duhet të paguhet prej vetë studentit 1 javë para provimit. 

Ju lutem na kontaktoni për më tepër informacion  rreth vëndit ku zhvillohet testi dhe orarit  pasi universtiteti juaj të ketë konfirmuar detajet përkatëse.

Shpërndani në rrjetet sociale