Këshilli Britanik ka një larmi materialesh falas në internet që ndihmojnë të rriturit, adoleshentët dhe fëmijët për të mësuar anglisht. Materialet përfshijnë video, aplikacione celulari, lojëra, histori, aktivitete dëgjimi dhe ushtrime gramatikore. 

Ne gjithashtu ofrojmë një shumëllojshmëri të kurseve për mësimin e gjuhës angleze të përshtatshme për nxënësit që duan të përmirësojnë aftësitë e tyre specifike gjuhësore.

Në këtë seksion