Profesori Barry O'Sullivan

KËSHILLTAR I LARTË, GRUPI I HULUMTIMIT TË VLERËSIMIT GJUHËS | BRITISH COUNCIL

Profesori O'Sullivan është presidenti themelues i Shoqatës së Testimit dhe Vlerësimit të Gjuhës në Mbretërinë e Bashkuar dhe mban karrigen e nderit në Universitetet e Reading dhe Roehampton në Mbretërinë e Bashkuar dhe Universitetin e Teknologjisë MARA (Kuala Lumpur) dhe në Universitetin e Lisbonës. Puna e tij e fundit përfshin zhvillimin dhe vlefshmërinë e një biznesi të ri për testimin e gjuhës të quajtur Aptis.

Në vitin 2016, profesori O'Sullivan u nderua me bursën e Akademisë së Shkencave Sociale.

Dr. Jamie Dunlea

KËRKUESI I LARTË, GRUPI I HULUMTIMIT TË VLERËSIMIT GJUHËS | BRITISH COUNCIL

Dr Dunlea punon për zhvillimin e testeve gjuhësore dhe projekteve të vlerësimit për sistemet e vlerësimit të hartuara dhe të zhvilluara nga British Council. Ai gjithashtu bashkëpunon në projekte me kërkues dhe organizata ndërkombëtare. Ai u bashkua me British Council më 2013 dhe më parë ishte Shef i Kërkimeve në Fondacionin Eiken të Japonisë, një organizatë jo-fitimprurëse e cila zhvillon dhe administron provimet EFL në Japoni. Ai ka 25 vjet përvojë pune në arsimin EFL, së pari si mësues, pastaj në zhvillimin e testimit dhe në hulumtimin e prodhimit dhe vlerësimit.

Dr. Victoria Clark

MENAXHERI I ZHVILLIMIT TE VLERËSIMIT, AZIA LINDORE | BRITISH COUNCIL

Fusha e ekspertizës së Dr. Clark është vlerësimi i gjuhës angleze si gjuhë e dytë / e huaj (EFL). Ka publikuar disa libra për përgatitjen e testeve të GEPT dhe ka prezantuar në konferenca në mbarë botën. Ajo ka punuar si mësuese e gjuhës së huaj para se të specializohet në vlerësimin e gjuhës. Interesat e saj kërkimore përfshijnë testimin e bazuar në performancë, mësimin dhe vlerësimin e shkrimit, vlefshmërinë e testeve të të folurit dhe kompleksitetin e detyrës.

Moderatorja e konferencës: Richard Spiby

KËRKUESI I ZHVILLIMIT TË PROVIMIT | BRITISH COUNCIL

Richard Spiby ka qenë Hulumtues i Zhvillimit të Testit për aftësitë e pranueshme (lexim dhe dëgjim, së bashku me gramatikën dhe fjalorin) që nga Qershori 2016. Përgjegjësitë e tij kryesore përfshijnë analizimin e të dhënave operacionale dhe rishikimin dhe zhvillimin e komponentëve të aftësive përceptuese të testit Aptis.