Teaching Resources
Teaching Resources

Nëse jeni mësues i gjuhës angleze apo profesionist në mësimdhënien e anglishtes si gjuhë e huaj, Këshilli Britanik ka shumë materiale falas për të mbështetur punën tuaj. 

Ju mund të 

  • te rregjistroheni per kurset e trajnimit te mesuesve nepermjet internetit 
  • shkarkoni plane mësimore dhe materiale për klasën falas, 
  • të merrni këshilla, artikuj dhe informacione mbi zhvillimin profesional, 
  • konferencat dhe kualifikimet. 
  • të bëheni pjesë e grupeve të diskutimit, të keni akses ndaj materialeve të trajnimit.

Për më shumë TeachingEnglish ose na kontaktoni.

Kurse trajnimi për mësues

Këshilli Britanik ka një gamë të gjerë të kurseve te tranimit pee mesues sidomos per mesues te ciklit te ulet, nente vjecar ashtu dhe per ciklin e mesem, ne mesimin e teknologjise dhe te shume lendeve te tjera. Kurse trajnimi për mësues

Materiale për mësimdhënien

Nëse jeni mesues i gjuhës angleze i ngarkuar me punë apo jeni  trajnues që kërkon mbeshtetje dhe materiale zhvilluese për klasën tuaj, ne mund t’ju ndihmojmë me koleksionin falas të materialeve për mësues në webin e  Këshillit Britanik. Materiale për mësimdhënien 

Plane Mësimore

Planet mësimore ju pajisin me ushtrime për të perdorur në klasën tuaj, përfshirë dhe proçedurat dhe librin e ushtimeve të dawnloadueshem.Nëse jeni mësues i gjuhës angleze që kërkon materiale, Këshilli Britanik mund t’ju ndihmojë me plane mësimore dhe materiale për klasën të përditësuara rregullisht. Plane Mësimore

Aktivitete ne Klasë

Nëse jeni mësues i gjuhës angleze në kërkim të materialeve, ne mund t’ju ndihmojmë me aktivitetet tona të klasës të përditësuara rregullisht. Aktivitete ne Klasë

Artikuj TeachEnglish

Nëse jeni mësues i gjuhës angleze dhe keni dëshirë të kuptoni më shumë metodologjinë dhe praktikën mësimdhënëse, Këshilli Britanik mund t’ju ndi. Artikuj TeachEnglish

Letërsia në mësimdhënie të gjuhës angleze

Nëse kërkoni material në lidhje me letërsi, ne mund të ju ndihmojmë me tekste, material për aktivitete dhe për dëgjim. Letërsia në mësimdhënie të gjuhës angleze

Shpërndani në rrjetet sociale