British Council në Shqipëri kërkon të angazhojë një konsulent për të mbështetur aktivitetet e marketingut për programin 'Shkollat ​​e Shekullit 21' për Samitin Digjital të Ballkanit Perëndimor në Tiranë në prill.

Details

Mbrapa në fillim Tiranë, Shqipëri
Kohëzgjatja Kohëzgjatja e konsulencës është deri më 10 Prill 2020
Afati i fundit E Premte 21 February 2020

Përshkrimi i postit

Kërkojmë të angazhojmë një konsulent për të punuar me ne në programin 'Shkollat ​​e Shekullit 21' për Samitin Digjital të Ballkanit Perëndimor në Tiranë në Prill.

Disa nga përgjegjësitë kryesore do të përfshijnë:

• Nën mbikëqyrjen e udhëheqësit të marketingut për ballkanin perëndimor të krijojë, menaxhojë dhe zbatojë planet e veprimit të marketingut dhe komunikimit për ngjarjen Rajonale të Sfidës së Kodimit.

• Menaxhimi i përgatitjes së evenimentit, implementimi dhe prezenca e British Council në Samitin Digjital të Ballkanit Perëndimor.

Si të aplikoni

Për të aplikuar, ju lutemi vizitoni portalin e e-rekrutimit të British Council dhe dërgoni CV-në tuaj deri më 21 shkurt 2020. Vetëm kandidatët të cilët selektohen për raundin e dytë do të njoftohen.