British Council në Shqipëri kërkon të punësojë një Koordinator Logjistike dhe CMR. Kandidati/kandidatja e suksesshme do të sigurojë administrim efikas të testimeve duke suportuar Menaxherin e Operacioneve të Testimeve si edhe duke trajtuar në mënyrë të sigurtë materialet konfidenciale në përputhje me standartet e sigurisë.  

Details

Mbrapa në fillim Tirana, Albania
Kohëzgjatja Pa afat
Afati i fundit E Hënë 24 Janar 2022

Përshkrimi i postit

Ne jemi duke kërkuar për staf me përvojë që të sigurojë administrim efikas të testimeve duke mbështetur Menaxherin Operacional të Testimeve.

Disa nga përgjegjësitë kryesore do të përfshijnë: 

  • Mbështet funksionet e e trajtimit të materialeve konfidenciale dhe Dhomën e Materialeve të Sigurta (CMR) për të siguruar që standartet e British Council përmbushen në veprimtarinë e përditshme.
  • Mbërritja, ruajtja dhe dërgimi në mënyrë të sigurtë dhe në kohë e materialeve të testimeve nga/në qendrat e testimit në përputhje me standartet e British Council si edhe rregullat e testimeve të caktuara. 
  • Ndarja dhe paketimi i materialeve të testimeve të përcaktuara për në qëndrat e testimeve. 

Si të aplikoni

Për të aplikuar, ju lutemi vizitoni portalin e karrierës së British Council dhe plotësoni formularin deri në. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen.