Përmirësoni shqiptimin e anglishtes tuaj dhe mësoni si të lexoni simbolet e fonetikës.

Njohja e simboleve të fonetikës ju jep ju mundësinë të shqiptoni saktë fjalët në anglisht dhe të përmirësoni aftësite tuaja komunikuese dhe kuptuese në këtë gjuhë. Mësoni tingujt e gjuhës angleze shpejtë dhe lehtë me këtë aplikacion, ose përdoreni atë si referencë për të mësuar si shqiptohen fjalë specifike në anglisht të cilat i gjeni në fjalor.

Ky aplikacion i lehtë për tu përdorur do t'ju ndihmojë:

  • të zhvilloni aftësitë tuaja të komunikimit dhe shqiptimit
  • të mësoni tingujt e gjuhës angleze duke dëgjuar rregjistrimin e secilit tingull
  • të përmirësoni të kuptuarin e anglishtes duke dëgjuar shembuj të fjalëve në kontekst fjalie.

Aplikacion i thjeshtë dhe i qartë me të gjithë tingujt e gjuhës angleze. Shumë i dobishëm për këdo që është duke mësuar anglisht.”

 

 

 

Linke të jashtme

Shpërndani në rrjetet sociale