Webinar 1 - 21st CS
Date
E Premte 19 Qershor 2020 -
13:00 to 14:00
Mbrapa në fillim
Online event

Si pjesë e Programit tonë 'Shkollat e Shekullit 21' me programin e Këshillit Britanik, ne po organizojmë një seri dialogësh edukimi, të cilat do t'ju ndihmojnë të lidheni me kolegë nga Shqipëria dhe Kosova dhe të ndani përvojën tuaj.

Më 19 qershor 2020 ne do të organizojmë një seancë live me temë: "Mësimdhënia e të menduarit kritik dhe zgjidhjes problemore në klasë"

Si edukatorë, shpesh dëgjojmë për rëndësinë e mësimit të aftësive të të menduarit kritik për studentët tanë. Sidoqoftë, ato që dëgjojmë më pak, janë teknikat më të efektshme për mësimin e këtyre aftësive dhe si mësuesit mund t'i zbatojnë ato në klasë - veçanërisht tani që shkollat ​​detyrohen të japin udhëzime virtuale gjatë pandemisë COVID-19.  

  1. Cila është mendimi kritik dhe pse është e rëndësishme në klase 
  2. Cilat janë disa nga instrumentet që mund të përdorim për të përmirësuar të menduarit kritik në klasë 
  3. Cilat janë disa e platformës në internet që mund të përdorim? 
  4. Si mund të na ndihmojnë këto platforma si mësues për të përmirësuar mendimin kritik të studentëve tanë.

Ne do të përpiqemi t'u përgjigjemi të gjitha këtyre pyetjeve në seancën tonë. Bashkohu me ne në një bisedë interaktive dhe përfshihuni në diskutim duke i bërë pyetje panelit tone.

Rreth folësve

Moderatorja Majlinda Mazelliu - Koordinatore Kombëtare per Kosoven per Projektin 'Shkollat e Shekullit 21', Këshilli Britanik i Kosovës. Majlinda është përgjegjëse për menaxhimin e të gjitha hapave të zbatimit të Projektit 'Shkollat ​​e Shekullit 21' në Kosovë.

Msc. Irida Sina - është Drejtore e Metodologjisë dhe Teknologjisë në të mësuarit në Agjencinë për Sigurimin e Cilësisë në Sektorin e Edukimit Parauniversitar, ajo ka një diplomë Master në Fakultetin e Shkencave të Edukimit në Universitetin e Fribourg në Zvicër, gjithashtu ajo  ka një Bachelor në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, dhe Social Research Applied, Universiteti i Fribourg në Zvicër

Dr. Elona Mehmeti - është Koordinatore në Zyrën e Cilësisë dhe Standardeve në Universitetin Barleti dhe pedagoge me kohë të plotë në Departamentin e Edukimit dhe Formimit Profesional në Universitetin Barleti. Dr Elona Mehmeti ka një përvojë të gjatë në fushën e mësimdhënies në nivelin universitar që nga viti 2006, dhe ka një përvojë po aq të gjatë në fushën e hartimit të kurrikulave, vlerësimit të brendshëm dhe kërkimit shkencor në fushën e arsimit dhe aftësimit ne Edukim.

Shpërndani në rrjetet sociale