Date
E Hënë 18 Nëntor 2019 to E Dielë 08 Dhjetor 2019

Katër kurset tona të të kuptuarit të IELTS-ve do t'ju japin udhëzime të plota për gjithçka që duhet të dini ndërsa përgatiteni për testin IELTS.

Secili kurs zgjat tre javë dhe ju shpalosë një nga katër fazat e testit IELTS - të lexuarit, të shkruarit, të folurit dhe të dëgjuarit. Në çdo fazë, jepen këshilla nga mësuesi në video dhe ekipi i mësuesve tanë me përvojë në IELTS. Gjithashtu do të kërkohet nga ju që të ndani përvojat, këshillat dhe mendimet tuaja me nxënësit e tjerë.

Shpërndani në rrjetet sociale