Date
E Mërkurë 28 Tetor 2020
Gjatë sesioneve tona të para të 'Deep Dive', hulumtuam historinë dhe bazat e punësimit të të diplomuarve, përshkruam modelet aktuale për të rritur punësimin e tyre nga universitetet dhe siguruam shembuj praktikë nga përvoja e MB në këtë fushë.
 

Folës:

  • Martin Edmondson, CEO dhe Themelues i Gradcore
  • Professor Karen Bryan, Zëvendëskancelare, Universiteti York St John
  • Adele Browne, Drejtore e Graduate Success, Universiteti De Montfort
  • Moderatore: Maja Mandekic, Menaxhere Rajonale e Portofolit, Këshilli Britanik
Shpërndani në rrjetet sociale