Date
E Hënë 13 Maj 2024 to E Hënë 27 Maj 2024

Informacion i përgjithshëm

British Council në Shqipëri ofron të angazhojë shërbime profesionale për implementimin e IELTS në kompjuter në Tiranë për periudhën Qershor 2024 – Maj 2025 me opsion rinovimi sipas nevojës. Ofruesi duhet të sigurojë ambjentet, sigurinë e përgjithshme, sigurinë e të dhënave, teknologjinë dhe kushtet e tjera sipas Seksionit 7 të Propozimit (RFP – Request for Proposal Template).

Qëllimi i kësaj Kërkese për Propozim dhe dokumentacionit mbështetës është të shpjegojë në detaje kërkesat e British Council dhe procesin e dorëzimit të propozimit sipas këtij Propozimi (RFP).

Për kërkesa sqaruese ju lutemi kontaktoni: oltjan.haka@britishcouncil.org

Aktiviteti

Data / koha

Publikimi i Propozimit (RFP) për ofruesit

13 maj 2024

Afati për pyetjet sqaruese (Afati i Sqarimeve)

20 maj 2024

Kthimi i përgjigjeve për pyetjet nga British Council

22 maj 2024

Afati për dorëzimin e Propozimeve nga ofruesi (Afati i Përgjigjeve)

27 maj 2024

Vendimi përfundimtar

31 maj 2024

Finalizimi i kontratës me ofruesin fitues

31 maj 2024

Data e fillimit të kontratës

01 qershor 2024

Ju lutem dorëzoni propozimet tuaja në: info.albania@britishcouncil.org sipas afateve.

Afati: 27 maj 2024

Vetëm ofruesit e sukseshëm do të njoftohen. 

 
Shpërndani në rrjetet sociale