Date
E Enjte 08 February 2024 to E Hënë 01 Prill 2024

Informacion i përgjithshëm 

British Council në Shqipëri ofron të angazhojë shërbime profesionale për implementimin e IELTS në kompjuter në Tiranë për periudhën Prill 2024 – Mars 2025 me opsion rinovimi sipas nevojës. Ofruesi duhet të sigurojë ambjentet, sigurinë e përgjithshme, sigurinë e të dhënave, teknologjinë dhe kushtet e tjera sipas Seksionit 7 të Propozimit (RFP – Request for Proposal Template). 

Qëllimi i kësaj Kërkese për Propozim dhe dokumentacionit mbështetës është të shpjegojë në detaje kërkesat e British Council dhe procesin e dorëzimit të propozimit sipas këtij Propozimi (RFP). 

Për kërkesa sqaruese ju lutemi kontaktoni: oltjan.haka@britishcouncil.org 

Aktiviteti  Data / koha
Publikimi i Propozimit (RFP) për ofruesit  08 shkurt 2024 
Afati për pyetjet sqaruese (Afati i Sqarimeve)   16 shkurt 2024 
Kthimi i përgjigjeve për pyetjet nga British Council  21 shkurt 2024 
Afati për dorëzimin e Propozimeve nga ofruesi (Afati i Përgjigjeve)   28 shkurt 2024 
Vendimi përfundimtar  20 mars 2024 
Përfundimi i kontratës me ofruesin fitues
25 mars 2024 
Data e fillimit të kontratës  01 prill 2024 

Ju lutem dorëzoni propozimet tuaja në: info.albania@britishcouncil.org sipas afateve. 

Afati: 28 shkurt 2024 

Vetëm ofruesit e sukseshëm do të njoftohen.  

Shpërndani në rrjetet sociale