British Council në Shqipëri punon prej vitesh në fushën e arsimit. Ne punojmë nëpërmjet bashkëpunimit me partner në sektorin publik dhe privat si dhe me shoqërinë civile. Sëbashku në promovojmë reformen në arsim, përmiresimin e cilësisë në arsim ndërsa theksojmë mirëkuptimin kulturor ndërmjet qytetarëve të Mbretërise së Bashkuar dhe Shqipërisë.

Në këtë seksion