EU Code Week

Çfarë është java e kodit?

Java e Kodit në BEështë një lëvizje që përkrah kreativitetin, zgjidhjen e problemeve dhe bashkëpunimin nëpërmjet programimit dhe aktiviteteve të tjera teknologjike. Ata po përpiqen të bëjnë programimin më të aksesueshëm dhe më të qartë. Organizata mbështetet nga Komisioni Evropian dhe synon të arrijë 50% të shkollave në Evropë deri në vitin 2020. 

Pse duhet të bashkohesh? 

Pjesëmarrja në Javën e Kodit në BE ndikon në rritjen e dukshmërisë së punës koduese të shkollës suaj dhe ndihmon në krijimin e kontakteve dhe mundësive të reja për shkollat. Së bashku me të gjitha shkollat ​​e tjera të vendit tuaj, ju do të konkurroni kundër vendeve të tjera Europiane për titullin si shkollë më e mirë në vitin 2019. Do të keni mundësinë të fitoni Certifikatën e Ekselencës nëse 500 studentë kanë marrë pjesë në ngjarjen tuaj dhe /ose nëse keni 10 aktivitete të lidhura dhe /ose 3 vende të përfshira në aktivitetet tuaja.  

Pse jemi partnerë të përsosur? 

Partneriteti ynë u mundëson mësuesve dhe studentëve, në shkollat në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor, që të fitojnë aftësi praktike të programimit, por gjithashtu të paraqesin aktivitetet e tyre dhe vendin e tyre në platformën “Java të Kodit në BE” në platformën më të mirë të mundshme. Jemi shumë të kënaqur që e gjithë puna që bëjmë do të ketë impakt të gjerë për publikun. Gjithashtu, ne mirëpresim sa më shumë projekte që të regjistrohen në Javën e Kodit në BE, të cilat do të kontribuojnë për ta bërë vendin tuaj më të mirëpozicionuar në listën e renditjes në këtë faqe interneti.

Shpërndani në rrjetet sociale