Moderated courses
Moderated courses

Të drejtuara nga trajnues të certifikuar nga Keshilli Britanik ju do keni mundësinë të punoni përgjatë kursit me grupe mësuesish nga e gjithë bota. Të gjithe trajnuesit jane të kualifikuar dhe me përvojë shume vjecare per trajnimet nepermjet internetit per mesuesit 

Këto kurse kanë data te percaktuara per fillimin e tyre, por ne mund të jemi fleksibël me datat e fillimit në varësi të kërkesës për kurset dhe te krijojme sesione të dedikuara. Nëse rregjistroheni në ndonjërin nga kurset tona nepermjet zyrës së Këshillit Britanik Shqipëri, ju do të keni mundësinë për një zbritje në tarifat kursit. 

Ju lutemi të na kontaktoni për më shumë informacion për datat e kursit, pagesen dhe detaje të tjera të rëndësishme.

Ne ofrojmë tre kurse të moderuara

Primary Essentials

Qëllimi i Primary Essentials ështe krijuar për mësuesit e anglishtes në shkollat shtetërore dhe private të arsimit të mesëm të cilët duan të punojnë në sektorin parësor. Nëse doni të njiheni me mësimdhënien e gjuhës angleze për nxënësit e moshës 7 deri më 11, atëherë ky kurs është për ju. Nëpërmjet përdorimit të videove, elementëve të dëgjimit dhe të komunitetit, ju do të mësoni gjërat bazë që t’ju ndihmojnë të jeni të suksesshëm në mësimdhënien tuaj.

Për më shumë informacion rreth përmbajtjes së kursit TeachingEnglish website

Në fund të kursit, ju do të merrni një certifikatë me 3 (tre) kredive të lëshuara nga Këshillit Britanik në Shqipëri dhe të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Gjithashtu do të merrni një certifikatë ndërkombëtare të lëshuar nga Këshilli Britanik.

TKT të Domosdoshme (Provimi i Mësimdhënies së Njohurive)

Kursi TKT te Domozdoshme ofron një prezantim me metodologjinë e mësimdhënies së gjuhës angleze për mësuesit që dëshirojnë të zhvillojnë përvojën e tyre në mësimdhënien e gjuhës me metoda komunikative. Ai është i përshtatshëm si për mësuesit e rinj, të cilët kanë nevojë për të zhvilluar njohuritë e koncepteve kyçe në mësimdhënien e anglishtes si gjuhë e huaj, si edhe për mësuesit më me përvojë, të cilët dëshirojnë të përditësojnë metodologjinë e tyre.

TKT Essentials përbëhet nga tre module të organizuara si dy kurse të veçanta: TKT Moduli 1 dhe TKT Moduli 2 dhe 3.

Për më shumë informacion mbi secilin modul TeachingEnglish website.

Në fund të kursit, ju do të merrni një certifikatë me 3 (tre) kredive të lëshuara nga Këshillit Britanik në Shqipëri dhe të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Gjithashtu do të merrni një certifikatë ndërkombëtare të lëshuar nga Këshilli Britanik.

CLIL Essentials (Mësimi i Integruar i Gjuhës)

Ky është një kurs nëpërmjet internetit për mësuesit që japin lëndë të tilla si: gjeografia, historia, matematika dhe lëndë shkencore në gjuhën angleze në shkolla shtetërore dhe private. Kursi është i përshtatshëm për mësues me përvojë të shkollave fillore dhe të mesme, ose për mësuesit e gjuhës, asistentë të mësuesve të lëndës ose për mësuesit e lëndës që punojnë në një kontekst CLIL (Mësimi i Integruar i Gjuhës).

Për të mësuar më shumë rreth këtij kursi TeachingEnglish website.

Në fund të kursit, ju do të merrni një certifikatë me 7 (shtatë) kredive të lëshuara nga Këshillit Britanik në Shqipëri dhe të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Gjithashtu do të merrni një certifikatë ndërkombëtare të lëshuar nga Këshilli Britanik.

Tarifat e Kurseve dhe Oferta për 2014/15

Kursi Tarifa në internet TeachEnglish Tarifa me oferte (All) (*kur rregjistroheni nëpërmjet zyrës së Keshillit Britanik në Shqipëri)
Primary Essentials 35,700 11,000
TKT Essentials 66,300 11,000
CLIL Essentials 51,000 19,900

Linke të jashtme

Shpërndani në rrjetet sociale