British Council është duke kërkuar individë të kualifikuar dhe me përvojë për t’iu bashkuar skuadrës sonë të provimeve për testin IELTS. Aplikantët duhet të kenë mundësi të punojnë kryesisht në Tiranë. Për tu bërë pjesë e aplikimit nuk është e detyrueshme që aplikantët të jenë folës të anglishtes si gjuhë amtare por niveli i gjuhës angleze duhet të jetë C2 sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian të Gjuhevë (ekuivalent i IELTS 9). 

Details

Mbrapa në fillim Shqipëri
Orari i punës Sipas kërkesës
Afati i fundit E Premte 13 Mars 2020

Përshkrimi i postit

Kualifikimet e nevojshme:

•Diplomë universitare ose kualifikim i cili mund të provohet si ekuivalent i diplomës universitare.

•Një kualifikim i njohur në Mësimdhënien e Anglishtes si Gjuhë e Huaj (TEFL) ose Mesimdhënia e Anglishtes për Folës të Gjuhëve të Tjera (TESOL), ose ekuivalente si pjesë e kurseve të njohura të universitetit.

•Përvojë të mjaftueshme EFL/ESOL. Pjesa më e madhe e kësaj përvoje duhet të ketë të bëjë me studentë të rritur (16 vjeç e lartë).

•Aftësitë e kërkuara profesionale dhe ndërpersonale.

Ju lutemi shikoni dokumentat bashkëngjitur për kërkesat e detajuara.

Si të aplikoni

Nëse jeni të interesuar për tu bërë testues të IELTS ju lutemi dërgoni formularin e aplikimit në: examsalbania@britishcouncil.org

Ky njoftim është i aplikueshëm për të gjithë kandidatët.