Video seritë e fëmijëve për të mësuar anglisht

Seritë tona në youtube ''Koha e mësimit me Timin'' do t'ju ndihmojnë fëmijëve tuaj të mësojnë anglisht në shtëpi dhe të argëtohen në të njëjtën kohë. E krijuar me fituesin e çmimit Oskar Aardman, sjellin në shtëpinë tuaj më të mirën e asaj që bëjmë në klasë.

Koha e mësimit me Timin përmban 26 episode 5 minutëshe dhe këngë që e bëjnë të mësuarit vërtetë argëtuese. Fëmija juaj do të zbulojë fjalë të reja dhe do të këndojë së bashku me Timin dhe miqtë e tij!

Tregimet e Timit janë në qendër të serive, duke i mundësuar fëmijës suaj të mësojë fjalë të reja në kontekst. Ata do të ndërtojnë fjalorin e tyre dhe do të zhvillojnë kreativitetin dhe imagjinatën e tyre - çdo episodë ka rezultate konkrete të të nxënit.