British Council krijon mundësi ndërkombëtare për popullin e Britanisë së Bashkuar dhe vendeve të tjera   dhe ndërton besimin mes tyre në mbarë botën. Operacionet tona të biznesit dhe aktivitetet kanë një ndikim në mjedis dhe ne jemi të angazhuar për menaxhimin dhe minimizimin e këtij ndikimi.Sistemi ynë i Menaxhimit të Mjedisit ka arritur certifikimin ISO14001  në gjithë Mbretërinë e Bashkuar dhe plani ynë i veprimit për mjedisin përcakton objektivat për reduktimin e gjurmëve të karbonit në Mbretërinë e Bashkuar.

Ne përdorim Kornizën tonë të Mjedisit për të menaxhuar ndikimin tonë mjedisor në 100 vende të rrjetit tonë.

British Council është i angazhuar për:

  • rishikimin, të kuptuarit, dhe kontrollin gamës së ndikimeve mjedisore që dalin nga aktivitetet e tij
  • duke siguruar se ajo është në përputhje me legjislacionin ndërkombëtar mjedisor të Mbretërisë së Bashkuar
  • vendosjen e objektivave dhe synimeve mjedisore për veprimtaritë më të rëndësishme me ndikim mjedisor
  • komunikimin e progresit në reduktimin e ndikimit të tij në mjedis partnerëve të jashtëm dhe të brendshëm
  • monitorimi dhe përmirësimi  i ndikimit mjedisor për shkak të udhëtimeve  të biznesit dhe duke eksploruar mënyra të reja për të realizuar punën e saj në mënyrë të qëndrueshme.

Ne do të sigurojmë burime të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të zbatuar këtë politikë dhe do të të sigurojmë se ajo është komunikuar dhe kuptuar.

British Council do të shqyrtojë këtë deklaratë parimore globale çdo vit për të reflektuar zhvillime të reja ligjore dhe rregullatore dhe të nxisë praktika të mira.

Shpërndani në rrjetet sociale