Date
E Mërkurë 18 Nëntor 2020

Për sesionin tonë të dytë Dialogjet për Arsimin e Lartë – Deep Dive, kemi organizuar një masterklasë për të ndarë parimet kryesore dhe praktikat më të mira për ofrimin e mësimit në internet.

Drejtuese e Masterklasës

Dr Catherine (Kay) Hack është Këshilltarja Kryesore (Mësimnxënia dhe Mësimdhënia) për Advance-HE. Roli i saj përfshin zhvillimin, menaxhimin dhe promovimin e përsosmërisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie, si në përgjithësi ashtu edhe brenda disiplinave STEM. 

Vizitoni faqen kryesore të programit (homepage) për të mësuar më shumë rreth serive, regjistrimeve dhe raporteve nga seancat e mëparshme. 

 

Shpërndani në rrjetet sociale