Nëse do të jepni testin Aptis, është e rëndësishme që të njiheni më formatin e testit dhe llojin e ushtrimeve në mënyrë që të mund të jepni më të mirën gjatë ditës së provimit.

Sa zgjat testi Aptis?

Kohëzgjatja totale e testit Aptis varet nga komponentët që do të testoheni. Koha maksimale e lejuar për secalin component për Aptis General është:

  • Grammar and vocabulary: 25 minuta
  • Speaking: 12 minuta
  • Writing: 50 minuta
  • Reading: 35 minuta
  • Listening: 40 minuta.

Koha për disa komponentë mund të ndryshojë nëse jepni variante të tjera si Aptis për mësues ose Aptis për adoleshentë.

Materiale përgatitore

Shikoni videot hyrëse për secilin komponent dhe këshillat për përgatitje. Mund të jepni edhe një test domostrues dhe të shkarkoni Udhëzuesin për Aptis General dhe Aptis për mësues.

Për më shumë materiale të përgjithshme përgatitore dhe ushtrime të dobishme, ne kemi shumë materiale falas në faqen tonë Mëso Anglisht ku ju mund të praktikoheni dhe të përmirësoni aftësitë tuaja të anglishtes.