Ne mund t'ju ndihmojmë të përgatiteni për provimin Aptis me burimet tona.

Guida e kanditatit

Qëllimi i kësaj guide (në anglisht) për kandidatët është për t'ju ndihmuar të përgatiteni. Ky është një përshkrim i testit dhe çdo komponent është i përshkruar. Gjithashtu, ka këshilla se si të përgatiteni për provimin

Teste praktike

Shikoni këto teste online, dhe mund të merrni një rezultat sa më të mirë në provim. Filloni tani. 

Test praktik në gramatikë dhe fjalor
Test praktik i të lexuarit
Test praktik i të shkruarit
Test praktik i të dëgjuarit 
Test praktik i të folurit 

Video Aptis

Këto video do ju ndihmojnë para se të jepni provimin Aptis.