Përpara testit

Kur të regjistroheni për testin, ju do të merrni një email konfirmues. Sigurohuni që të familjarizoheni me formatin e testit paraprakisht dhe të jepni një test demo.

Në ditën e provimit

Sigurohuni që të arrini në vendin e testimit përpara se të fillojë testi.

Mos harroni të sillni me vete një document ID të vlefshëm (Pasaportë ose ID). Ju duhet të sillni të njëjtin document që keni përdorur për tu regjistruar në test. Do të testoheni në komponentët më poshtë:

  • Grammar and vocabulary – 25 minuta
  • Listening – 40 minuta
  • Reading – 35 minuta
  • Writing – 50 minuta
  • Speaking – 12 minuta

Stafi i ditës së provimit do t’ju pajisë më Kodet tuaja personale për secilin komponent.

Shpërndani në rrjetet sociale