Ju do të njoftoheni nga qëndra kur rezultatet të jenë gati.

British Council dega Shqipëri do t’ju mundësojë një certifikatë të printuar brenda pesë ditë pune pas ditës së provimit. Mund ta tërhiqni certifikatën pranë qendrës së testimit.

Mund të shihni një model të Raportit të Rezultatit të Aptis këtu

Mësoni më tepër si funksionin sistemi i pikëve të Aptis

Rishikim i Rezultateve

Nëse nuk jeni të kënaqur me rezultatet tuaja, mund të kërkoni që testi juaj të rivleresohet. Ju lutem kini parasysh që ju mund të kërkoni një rivlersim VETËM nëse ju jeni testuar në Aptis All Skills

Ju mund të bëni një kërkesë për Rishikim të Rezultateve deri në tetë javë pas ditës së testit. Tarifa është 4000 ALL.

Si të aplikoni për një Rishikim të Rezultateve?

Ju duhet të paraqisni kërkesën tuaj të Rishikimit të Rezultateve nëpërmjet platformës sonë në internet së bashku me një vërtetim pagese me anë të email-it: examsalbania@britishcouncil.org me të dhënat bankare të mëposhtme:

Bank name Intesa San Paolo Bank
SWIFT code USALALTR010
Account name British Council
Account number ALL 30545235302
IBAN code ALL AL32208111010000030545235302

Si funksionon?

Ju mund të kërkoni një rivlerësim të të gjithë testit, dhe jo vetëm për një komponent të caktuar.

Korrigjimet e komponentëve gramatikës dhe fjalorit, të leximit dhe dëgjimit kryhen nga sistemi, për t'u siguruar që ato janë kryer me saktësi.

Komponentët e të folurit dhe të shkruarit rivlerësohen nga ekzaminues me eksperiencë. Rezultatet e testit të rivlerësuar konsiderohen përfundimtare.

Nëse niveli juaj i përgjithshëm CEFR rritet pas rivlerësimit, ju do t'ju rimbursohet tarifa e plotë e rishikimit të rezultateve dhe ne do t'ju mundësojmë një certifikatë të re të Aptis.

Nëse niveli juaj CEFR mbetet i njëjtë ose ndryshon në një komponent të vetëm, por niveli i përgjithshëm i CEFR-së nuk ndryshon, tarifa do të mbahet dhe ju do të informoheni për këtë.

Përfundimet nga Rishikimi i Rezultateve konsiderohen definitive. Rezultatet nga procesi i rivlerësimit do të jenë të disponueshme pas deri në dhjetë ditë pune.

Nëse jeni një institucion që pranoni Aptis, ju lutem na kontaktoni per të verifikuar rezulatet në: examsalbania@britishcouncil.org

 
Shpërndani në rrjetet sociale