Ju do të njoftoheni nga qëndra kur rezultatet të jenë gati.

British Council dega Shqipëri do t’ju mundësojë një certifikatë të printuar brenda pesë ditë pune pas ditës së provimit. Mund ta tërhiqni certifikatën pranë qendrës së testimit.

Certifikatat e Aptis nuk skadojnë. Ju lutemi konsultohuni me institucionin ku do ta dorëzoni rezultatin tuaj.

Mund të shihni një model të Raportit të Rezultatit të Aptis këtu

Mësoni më tepër si funksionin sistemi i pikëve të Aptis