Ne jemi të përkushtuar për ta bërë eksperiencën tuaj gjatë dhënies së provimit Aptis sa më të thjeshtë të jetë e mundur.

1. ZGJIDHNI NJË VENDNDODHJE TESTIMI

Filloni duke zgjedhur një vendndodhje testimi në Tiranë, Durrës, Korçë ose Elbasan.

Vendndodhje testimi në Tiranë

Universiteti Beder

Rruga Jordan Misja, Tiranë [Gjejeni në Google Maps]
+355 69 976 6603 | examination@beder.edu.al
www.beder.edu.al

Universiteti Epoka

Rruga Tiranë-Rinas, Km 12, Tiranë [Gjejeni në Google Maps]
+355 4 22 32 086 | admissions@epoka.edu.al 
www.epoka.edu.al

Universiteti Europian i Tiranës

Bulevardi Gjergj Fishta, Tiranë [Gjejeni në Google Maps]
+355 683456750 | englishtest@uet.edu.al
www.uet.edu.al

Qendra Internship 

Rruga Barrikadave, Tiranë
+355699378922 | internship2tirane@gmail.com

Universiteti Luarasi

Rruga e Elbasanit 8, Tiranë [Gjejeni nëGoogle Maps]
+355 682034060 | linda.gjoni@luarasi-univ.edu.al 
www.luarasi-univ.edu.al

Universiteti i New York-ut Tiranë

Kodra e Diellit, Tiranë [Find on Google Maps]
+ 355 4 4512345 | admissions@unyt.edu.al 
www.unyt.edu.al

Vendndodhje testimi në Durrës

Qendra Internship

Bulevardi Dyrrah, Durrës
+355 69 91 33 882 | internshipdr@yahoo.com

Vendndodhje testimi në Elbasan

Greenwich Language Centre

Lagja “Kongresi Elbasanit”, Elbasan
+355 69 83 85 505 | glc_el@hotmail.com

Vendndodhje testimi në Korçë

Universiteti Fan S. Noli

Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë 
Qendra e Ekselencës, Kati III, Zyra Nr. 332
+355 67 62 68 957 | registrationforenglish@yahoo.com

Mund të jepni provimin Aptis tek qendrat e regjistrimit më poshtë:

 • Universiteti Europian i Tiranës
 • Universiteti Luarasi
 • Qendrat Internship
 • Greenwich Language Centre, Elbasan
 • Universiteti Fan S. Noli, Korçë
 • Universiteti Beder

Ju mund te testoheni edhe ne qëndrat e mëposhtme për Aptis me të gjitha aftësitë. Ju lutemi kontaktoni me qendrën përkatëse për më shumë informacion. 

 • Universiteti Epoka 
 • Universiteti i New York-ut Tiranë. 

2. ZGJIDHNI NJË DATË TESTI

Kontaktoni qendrat për më shumë detaje. 

3. REGJISTROHU PËR APTIS

Para se të regjistroheni për Aptis, kontaktoni një nga qëndrat tona të rregjistrimit për të marrë NUMRIN E REFERENCES dhe për të kontrolluar disponueshmërinë për datën që ju preferoni. Më pas, përgatitni dokumentat e regjistrimit dhe dorëzojini në vendndodhjet e testit.  

Ka një numër të kufizuar vendesh për provimin Aptis. Për t'u siguruar që të zini një vend, ne ju sugjerojmë të regjistroheni sa më shpejt të jetë e mundur. Regjistrimi mbyllet tre ditë para datë së provimit. 

Dokumentat e regjistrimit për provimin Aptis:

 • formulari i regjistrimit

 • kopje e mjetit të identifikimit (Pasaportë ose kartë identiteti e vlefshme) – duhet të jetë i njëjti mjet identifikimi si dokumenti që merrni ditën e provimit

 • mandat pagesa e bankës 

Nëse dokumentat i dërgoni nëpërmjet email-it në vendndodhjet ku jepet provimi Aptis, ju lutem skanojini dokumentat e mësipërme. 

4. PAGESA

Çmimi i provimit Aptis me dy komponente (të dëgjuarit dhe të lexuarit) është 55 Euro, ndërsa çmimi i Aptis me katër komponente (të dëgjuarit, të lexuarit, të shkruarit dhe të folurit) është 60 Euro.

Intesa San Paolo Bank
Emri i llogarisë: BRITISH COUNCIL
Numri i llogarisë: EUR – 30545235301
Kodi IBAN: AL 59208111010000030545235301

5. TRANSFERIMET

Ju mund të bëni një ndryshim të datës së provimit nëse na njoftoni të paktën tre ditë para datës së provimit për të cilën keni aplikuar. Kontaktoni qendrën tuaj të regjistrimit për këtë kërkesë. Një shumë prej €10 do të aplikohet për kosto administrimi.

Ju nuk do të mund ta ricaktoni testimin tuaj nëse nuk paraqiteni gjatë ditë së testimit, vetëm nëse ju paraqitni arsye bindëse të mungesës suaj.

6. REZULTATI

Ju do ta keni rezultatin e provimit tuaj pas 5 ditë pune nga kryerja e testit. Mund ta tërhiqni çertifikatën në vendndodhjen e testit.