Aksesoni informacionet tuaja në portalin e personit që i nënshtrohet testit

Mund të aksesoni të gjitha informacionet në lidhje me testin IELTS në Portalin e Testimit duke përfshirë:

  • datën e testit tuaj 
  • vendin për seksionet e dëgjimit, leximit, shkrimit dhe të folurit(të disponueshme pesë ditë para testit)
  • të dhënat tuaja për pagesë
  • të dhënat tuaja të kontaktit
  • rezultatet tuaja
  • Akses pa pagesë në IELTS Ready Premium
  • të dhënat e kontaktit për British Council.

Thjesht shkruani numrin tuaj të referencës në IELTS dhe email-in në faqen hyrëse të personit që hyn në test. Ju do të gjeni numrin tuaj të referencës në IELTS në email-in e konfirmimit që keni marrë nga qendra e testimit. 

Shpërndani në rrjetet sociale