Study abroad with IELTS, image

IELTS është testi më I pranuar I gjuhës angleze që përdor testimin e të folurit ballë për ballë për të vlerësuar aftësitë e komunikimit në gjuhën angleze.

Ai njihet nga më shumë se 11,500 organizata në mbarë botën dhe vitin e kaluar janë mbajtur më shumë se 2,9 milion testime në mbarë botën.