Mund të rezervoni testin tuaj IELTS tek ne online.

Rezervoni testin tuaj IELTS për UKVI sot

Para se të rezervoni testin

  1. Sigurohuni që të keni një formë të letërnjoftimit të vlefshëm me vete, pasi që do t'ju duhet të ngarkoni një fotokopje të qartë të tij kur ta rezervoni testin. 
  2. Shkarkoni dhe lexoni Informacionet tona për Kandidatët, të cilat përmbajnë informacione të rëndësishme në lidhje me formatin e testimit, llojet e pyetjeve dhe rezultatet e testimit. Ju lutem vini re se IELTS nuk rekomandohet për kandidatët e testimit nën moshën 16 vjeç. 
  3. Mund të paguani për testin nëpërmjet sistemit tonë online (VISA dhe MasterCard vetëm) apo nëpërmjet transferit bankar (bazuar ne faturën e lëshuar)
  4. Posa të keni kryer pagesën, ju lutem na dërgoni konfirmimin e pagesës (nëse është e mundur) me dokumentet e tjera të regjistrimit (kopje të letërnjoftimit me të cilin keni apikuar). Të gjitha dokumentet duhet të dërgohen breda 5 ditëve nga data e regjistrimit.

Konfirmimi i datës së testit IELTS

Pasi të keni përfunduar procesin e rezervimit, do të merrni një konfirmim me email. Koha e fillimit të testit tuaj dhe lokacionit të testimit do t'ju dërgohen 5-7 ditë para testit.

Testi juaj në të folur mund të planifikohet në të njëjtën ditë me seksionet e tjera ose në një ditë tjetër brenda një kohe prej 7 ditësh para ose 2 ditë pas ditës së testimit tuaj kryesor. Qendra e testimit do t'ju dërgojë një konfirmim për datën e testimit në të folur.

Pas rezervimit të testit tuaj, gjithashtu do të merrni një email automatik me kodet tuaja të qasjes në kursin online falas: Rruga për tek IELTS.

Ju gjithashtu do të merrni numrin tuaj të referencës për IELTS për të hyrë në Portalin e Testimit. Ju lutemi sigurohuni që të keni përfshirë adresën tuaj të postës elektronike saktë kur e rezervoni testin tuaj.

Në këtë sesion