Test dates, fees and locations
Test dates, fees and locations image

Kosto e provimit IELTS

Kostoja e aplikimit për provimin e IELTS është 149 Euro.

Datat e provimeve dhe vendndodhjet

British Council ofron provimin e IELTS në Tiranë. Të gjitha regjistrimet proçesohen nga British Council në Tiranë.

Vendet rezervohen sipas sistemit  “ai që ai vjen i pari, shërbehet i pari”, prandaj ju rekomandojmë që të regjistroheni përmes internetit të pakten dy muaj para datës së zhvillimit te provimit. Ju lutem vini re, në momentin kur mbushen të gjitha vëndet dhe sesioni është plot, data e provimit nuk do të shfaqet më në sistemin tonë online të regjistrimit

Ju do të merrni një e-mail 5-8 ditë para datës së provimit, që do t’ju konfirmojë vëndin e zhvillimit të provimit dhe orarin. 

Datat e ofruara

Tabela e mëposhtme tregon datat e ofruara në Shqipëri.

Select a location below

Tirana

Vendndodhja: British Council Albania, Rr Skenderbej, Nr 12, 1001

Data e Testit Moduli Afati i regjistrimit Regjistrohu
02/03/2019 IELTS Academic 09/02/2019 Apliko tani
23/03/2019 IELTS Academic 02/03/2019 Apliko tani
23/03/2019 IELTS General Training 02/03/2019 Apliko tani
06/04/2019 IELTS Academic 16/03/2019 Apliko tani
06/04/2019 IELTS General Training 16/03/2019 Apliko tani
27/04/2019 IELTS Academic 06/04/2019 Apliko tani
27/04/2019 IELTS General Training 06/04/2019 Apliko tani
11/05/2019 IELTS Academic 20/04/2019 Apliko tani
11/05/2019 IELTS General Training 20/04/2019 Apliko tani
23/05/2019 IELTS Academic 02/05/2019 Apliko tani
23/05/2019 IELTS General Training 02/05/2019 Apliko tani
01/06/2019 IELTS Academic 11/05/2019 Apliko tani
01/06/2019 IELTS General Training 11/05/2019 Apliko tani
29/06/2019 IELTS Academic 08/06/2019 Apliko tani
29/06/2019 IELTS General Training 08/06/2019 Apliko tani
06/07/2019 IELTS Academic 15/06/2019 Apliko tani
06/07/2019 IELTS General Training 15/06/2019 Apliko tani
27/07/2019 IELTS Academic 06/07/2019 Apliko tani
27/07/2019 IELTS General Training 06/07/2019 Apliko tani