Do t'ju jepet një rezultat nga 1 në 9 për secilën pjesë të testit - Të Dëgjuarit, Të Lexuarit, Të Shkruarit dhe Të Folurit. Mesatarja e këtyre katër rezultateve nxjerr rezultatin tuaj të përgjithshëm. Ju mund të merrni nota të plota (p.sh., 5.0, 6.0, 7.0) ose gjysma (p.sh., 5.5, 6.5, 7.5) në secilën pjesë të testit.

Nëse rezultati mesatar përfundon me .25, ai rrumbullakoset në shifrën e gjysmës tjetër. Nëse përfundon me .75, rrumbullakoset në shifrën tjetër të plotë.

Mësoni më shumë rreth rezultatit tuaj duke vizituar faqen tonë Take IELTS.

Shembull 1:

Listening 6.5
Reading 6.5
Writing 5
Speaking  7
Average of four components 6.25
Overall score 6.5

Shembull 2:

Listening 4
Reading 3.5
Writing 4
Speaking  4
Average of four components 3.875
Overall score 4

Shembull 3:

Listening 6.5
Reading 6.5
Writing 5.5
Speaking  6
Average of four components 6.125
Overall score 6.0
Shpërndani në rrjetet sociale