Skills for professional development
Skills for professional development

Sebashku me Ministrine e Arsimit dhe Sportit ne promovojme perdorimin e gjuhes anglezene shkollat profesionale, kryesisht ato me profil IT. Qellimi yne i perbashket eshte permiresimi dhe modernizimi i sistemit te arsimit profesional ne shqiperi per te qene ne perputhshmeri me standardet Europiane.

Reforma e arsimit profesional

Ne jemi te angazhuar ne reformimin e arsimit profesionla duke asistuar ristrukturimin e ketij sepktori ne perputhje me kerkesat e tregut te brendshem te punes. Po ashtu ne po punojme per ta perafruar kete system me ate europian duke rritur clesine dhe njekohesihst numrin e nxenesve ne arsimin professional.

Anglishtja per punesim

Programi yne “Anglishtja per tregun e punes” eshte perqendruar ne pershtatjen e kurrikel se gjuhes angleze per shkollat profesionale et profilit teknologji informacioni dhe komunikimi, me kerkesat e tregut te punes. Projekti ju vjen ne ndihme mesuesve et gjuehs angleze ne shkollat profesionale me nje toolkit te ri dhe nje program te ri mesimor per anglsihten profesionale. 

Nxenesit dhe mesuesit qe jane bere tashme pjese e ketij programi konfirmojne se projekti “Anglishtja per tregun e punes” ju ka sjelle atyre permiresime konkrete ne procesin e mesimdhenies dhe nxenies. Projekti ka kompletuar tashme me kurrikul te re programin e gjuehs angleze per vitin e III dhe te IV dhe materialet mund te shkarkohen ne link perkates.

Shpërndani në rrjetet sociale